Taktil behandling

Taktil betyder beröring. Taktil är en medveten och mjuk beröring av huden, som är vårt första och största organ. I det taktila sinnet finns receptorer för beröring som kyla, värme, smärta, tryck och vibrationer. Genom att medvetet och strukturerat beröra huden aktiveras flera av dessa receptorer som via hjärnan leder fram till oxytocinsystemet – lugn och ro hormonet. Effekterna kommer snabbt! 

Du som är gravid kan också få taktil behandling, fr o m graviditetsvecka 13.

Forskning och erfarenheter har visat att taktil behandling kan ge följande effekter:

  • bättre blodcirkulation
  • bättre mag- tarmfunktion
  • sänka blodtrycket
  • ökat välbefinnande
  • smärtlindring vid långvarig smärta
  • bättre sömn
  • minska oro och stress
  • stärkt immunförsvar, mm

Med endast händerna som redskap ger jag med lätta strykningar och ”tryck” beröringpå huden. 

Metoden används alltid med respekt och lyhördhet utifrån den egna individens behov och villkor.

Läs mer om Taktil på Skola för beröring.

  


Följ oss gärna på Facebook